czwartek, 13 września 2012

Nauka języka angielskiego. Jak znaleźć dobrą szkołę.

Nauka języka angielskiego. Jak znaleźć dobrą szkołę.
Szukając skutecznego sposobu nauki języka angielskiego można znaleźć wiele szkół i metod przez nie stosowanych. Trudno jest podjąć dobrą decyzję bez wcześniejszego poznania wielu ofert. Warto zwrócić uwagę na kilka czynników.


Doświadczenie. Przy wyborze szkoły warto sprawdzić jak długo dana szkoła językową działa w Polsce. Doświadczenie kadry nauczycielskiej jest tu bardzo ważne. Należy się zorientować czy szkoła oferuje całą gamę języków do wyboru np podstawowych języków europejskich: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, włoskiego. Kolejne zagadznienie to czy szkoła prowadzi kursy na wszystkich poziomach zaawansowania i dla wszystkich grup wiekowych. 

Metody nauczania. W niektórych szkołach opracowano autorską metodę nauczania języka np THE INSELL METHOD, której głównym założeniem jest rozwijanie umiejętności komunikacji w naturalnych sytuacjach. 

Wyposażenie szkoły też jest ważne. Czy szkoła stwarza warunki do korzystania na zajęciach z nowoczesnych technologii? Np podręczniki zaopatrzone są w płyty CD z materiałami multimedialnymi, sale posiadają nowoczesne wyposażenie: tablice interaktywne, komputer, rzutnik multimedialny i ekran, co daje możliwość prowadzenia zajęć nie tylko atrakcyjnych dla słuchacza, ale przede wszystkim skutecznych. 

Dodatkowe wspomaganie nauki. Czy słuchacze na co dzień mogą korzystać z dodatkowych elementów wspomagających naukę języka? Np konwersacje językowe, kawiarenka internetowa, biblioteczka językowa, czy platforma ćwiczeń językowych online. 

Pamiętajmy, że nauka języka nie polega na opanowywaniu gramatyki i słówek. Nauka języka polega na opanowaniu i doskonaleniu umiejętności komunikowania się z innymi ludźmi. 

Kamila z Poznania

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz